Formularz kontaktowy
  Otwórz / zamknij
  Zapytaj o produkt

  Polityka prywatności

  Szanujemy Państwa prawo do prywatności i w związku z tym pragniemy poinformować, w jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane oraz jak je gromadzimy i przechowujemy, a także jakie prawa Państwu przysługują.

   

  Polityka prywatności

   

  Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze strony internetowej pod adresem http://promarkserwis.net.pl/ („Strona”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

   

  Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Strony, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

   

  Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

   

  Administratorem danych osobowych jest Promark Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) ,ul. Wysowska 12. Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję kierować na adres e-mail: rodo@promarkserwis.net.pl albo pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

   

  Jakie dane gromadzimy?

   

  Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dlatego też podczas korzystania ze Strony możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku wypełniania formularza rejestracji, formularza zapisu na Newsletter oraz formularza zamówienia.

   

  Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zapytania. Pani/Pana dane możemy również przetwarzać, gdy skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie. Na Stronie używamy technologii, takich jak pliki cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych na Stronie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Więcej o plikach cookie w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej Promark Serwis pod linkiem: https://www.promarkserwis.net.pl/polityka-cookie.php

   

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

   

  Dane osobowe uzyskane przy przesłaniu formularza przetwarzane są przez nas w celu obsługi i realizacji złożonego zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby wysyłającej formularz.

   

  Podstawą przetwarzania danych są także cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (czyli naszych partnerów – odbiorców danych, o których piszemy niżej). Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy potrzebujemy sprawdzić bezpieczeństwo Państwa danych, a także w celach:

   

  1. a) analitycznych (tj. doboru usług do potrzeb Państwa oraz Państwa Klientów; optymalizacji produktów na podstawie zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi),
  2. b) archiwalnych dla zabezpieczenia informacji,
  3. c) otrzymywania dedykowanych newsletterów,
  4. d) oferowania Państwu produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb (patrz Polityka Cookies),
  5. e) w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących w zakresie określonym przeprowadzoną i udokumentowaną analizą tak uzasadnionego interesu.

  Dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu na jaki wyrażono zgodę. Wyrażona przez Państwa zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

   

  Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

   

  Proszę pamiętać, że dane osobowe podane przez Państwa umożliwiają nam prawidłowo zrealizować złożone zamówienie, a także są wykorzystywane po to, aby móc nawiązać kontakt drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego zapytania, ustalania preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych. Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

  Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

   

  Informacje, które gromadzimy w związku z prowadzeniem Strony online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Uspokajamy i informujemy, że na potrzeby profilowania:

   

  1. a) nie wykorzystujemy danych szczególnie chronionych (takimi danymi są np. dane o stanie zdrowia lub np. o poglądach politycznych)

   

  1. b) przetwarzamy te dane, które zostały przez nas pseudonimizowane lub odpowiednio grupowane (czyli w sposób uniemożliwiający określenie tożsamości konkretnej osoby),

   

  1. c) używamy typowych danych takich jak: adres e-mail, IP, pliki cookie (zwłaszcza, gdy nie możemy skutecznie wykorzystać danych pseudonimizowanych lub odpowiednio grupowanych) – patrz również Polityka Cookie.

   

  Profilowanie może być dla nas konieczne dla prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Stron, produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszych Stronach lub produktach do tych preferencji. Profilujemy także w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. Zbieramy również informacje o korzystaniu ze Strony na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Strony. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie możemy analizować sprawność Strony, jej bezpieczeństwo, diagnozować potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdywać rozwiązania. Takie dane są dla nas również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających naszą Stronę. Odbiorcy danych

   

  Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie zaufanym odbiorcom, czyli podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę, dostarczyć Państwa zamówienie lub zrealizować wysyłkę newsletterów. Do kategorii naszych zaufanych odbiorców należą: usługi magazynowania, usługi księgowe, usługi kurierskie i dostaw, usługi i serwis IT, firmy świadczące usługi z zakresu email marketingu.

   

  Okres przechowywania

   

  Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcie zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

   

  Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

   

  Przysługuje Pani / Panu:

   

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

   

  1. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

   

  1. c) prawo do usunięcia danych

   

  Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, można zażądać ich usuniecie:

   

  1. d) ograniczenia przetwarzania danych

   

  Ograniczenie przetwarzanie Państwa danych osobowych może również polegać na wyłączeniu do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią / Panem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani lub Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

   

  1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

   

  Sprzeciw “marketingowy”.

   

  Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

   

  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację

   

  Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  1. f) prawo do przenoszenia danych

   

  Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,.csv”) Państwa dane osobowe , które nam Pani / Pan dostarczył/-a na podstawie umowy lub zgody. Można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

   

  1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

   

  Jeżeli istnieje podejrzenie, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

   

  1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

   

  Bezpieczeństwo i poufność

   

  Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

   

  Prosimy pamiętać, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Strony. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność. Prawa autorskie Strona jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszej Strony, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Strona zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, filmy, dźwięki i programy. Zastosowany układ Strony oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

   

  Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych na Stronie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione. Zmiany w polityce prywatności

   

  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy będzie to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływać będzie na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Nasze dane kontaktowe: Promark Serwis , ul. Wysowska 12 , 02-928 Warszawie, e-mail: rodo@ptomarkserwis.net.pl