Formularz kontaktowy
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności oraz z warunkami przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem formularza i/lub wyrażaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Polityka Prywatności

  Otwórz / zamknij
  Zapytaj o produkt

  Systemy monitorowania procesu znakowania

  Znakowanie przemysłowe jest jednym z działań warunkujących proces produkcji. Inaczej mówiąc, wszelkie przerwy w pracy urządzeń znakujących bezpośrednio przekładają się na przerwy w pracy całych linii produkcyjnych. Bezwzględna wartość lub cena drukarki przemysłowej wraz z kosztami jej eksploatacji okazuje się często znikoma w porównaniu z wartością dziennej produkcji linii, przy której drukarka pracuje.

  Bezpośrednie koszty eksploatacji drukarki w skali roku są z reguły niższe, niż wartość produkcji wykonywanej przez daną linię produkcyjną podczas jednej godziny jej efektywnej pracy. 

  Jakość i niezawodność urządzeń znakujących ma w takiej sytuacji absolutnie zasadnicze znaczenie. Z tego samego powodu właściwe wsparcie techniczne i logistyczne ze strony dostawcy urządzeń znakujących ma zasadniczy wpływ na proces ich użytkowania, a co za tym idzie całkowity koszt ich posiadania. W koszcie tym warto uwzględniać tzw. wskaźnik dostępności funkcji, bo jak już wskazano każda godzina przestoju linii produkcyjnej kosztuje zwykle więcej, niż proces znakowania przy tej linii w skali roku.

  W celu zapewniania naszym Klientom najwyższego możliwego poziomu wsparcia, a co się z tym wiąże najwyższego potwierdzonego wskaźnika dostępności funkcji, od 2010 roku rozwijamy i wdrażamy systemy monitorowania procesu znakowania. Są to rozwiązania z zakresu „IIoT – Industrial Internet of Things” zgodne z zaleceniami koncepcji „Przemysł 4.0”.

  PrinterNet

  System PrinterNet jest klasycznym rozwiązaniem chmurowym, zbierającym i analizującym dane bezpośrednio z drukarek Linx. Umożliwia podgląd stanu działania i ich zdalne sterowanie. Promark Serwis od lat ściśle współpracuje z producentem urządzeń znakujących – firmą Linx, w opracowaniu i wdrażaniu systemu PrinterNet.

  Zdalny Serwis Prewencyjny

  Autorski System Zdalny Serwis Prewencyjny  jest oparty o własnej konstrukcji sterowniki PAC zapewniające – zewnętrzny w stosunku do urządzeń, system kontroli. Sterowniki umożliwiają instalację wielu opcji lub akcesoriów, jak np. czujniki obecności nadruku. System jest zaprojektowany jako lokalny i większość funkcji może realizować niezależnie od Internetu, a nawet niezależnie od urządzenia znakującego.

  Systemy zarządzania treścią nadruków w procesie znakowania

  Znakowanie – czyli nanoszenie treści zmiennych na produkt w końcowej fazie jego wytwarzania – służy nie tylko informowaniu nabywcy produktu o dacie jego przydatności, ale często zawiera informacje umożliwiające producentom kontrolę jakości i procesu wytwarzania. Wspomniane oznaczenia, szczególnie w wypadku opakowań zbiorczych, zawierają  informacje logistyczne, szczególnie ważne w skutecznym utrzymaniu właściwych łańcuchów dostaw.

  Kompleksowe zarządzanie treścią, nanoszonych w procesie znakowania oznaczeń, pozwala usprawniać sam proces znakowania dzięki: lepszej kontroli; eliminacji błędów; a nawet synchronizacji z planami produkcyjnymi z systemów typu ERP (np. SAP). Zarządzanie treścią nadruków okazuje się szczególnie ważne w dużych lub oferujących duży i zmienny asortyment produktów zakładach wytwórczych.

  Clarisoft

  Clarisoft to program producenta Linx oferujący rozwiązania sieciowe umożliwiające tworzenie treści nadruków dla danego urządzenia poza obszarem produkcyjnym i ich zdalne przesyłanie.

  Loftware NiceLabel

  Program Loftware NiceLabel ma uniwersalny charakter i został sprawdzony na dziesiątkach typów i modeli urządzeń znakujących różnych technologii. Wielopoziomowa struktura programów NiceLabel  została zaprojektowana od początku z myślą o łatwym i bezpiecznym zarządzaniu treścią nadruków w skali całej dużej firmy.