Formularz kontaktowy
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności oraz z warunkami przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem formularza i/lub wyrażaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Polityka Prywatności

  Otwórz / zamknij
  Zapytaj o produkt

  Znakowanie przemysłowe – idealny obszar do wdrożenia Przemysłowego Internetu Rzeczy

  1. Wprowadzenie

  Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), dla jednych mrzonka dla innych szansa na skuteczne zarządzanie produkcją przemysłową. Obietnica automatycznego gromadzenia olbrzymiej ilości danych i ich sprawnego przetwarzania działa na wyobraźnię. Niemniej jednak nie każdy odpowiedzialny za produkcję kierownik, czy szef utrzymania ruchu upatruje we wspomnianej obietnicy korzyści. Nierzadko koncepcja IIoT budzi wątpliwości, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa danych i wysokości kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury. Czy IIoT to propozycja dedykowana jedynie dla dużych przedsiębiorstw? Niekoniecznie. Bez względu na ilość linii produkcyjnych koncepcja IIoT bierze pod uwagę również mniejsze firmy. Nowoczesne systemy IIoT dostarczają rozwiązań na miarę potrzeb i nie muszą wiązać się z kosztami ponad możliwości mniejszych podmiotów.

  Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT — Industrial Internet of Things) to pojęcie, które zyskało w ostatnim czasie ogromną popularność. Kojarzone z nim wielkie, zautomatyzowane fabryki, w których wszystkie elementy produkcyjne są wzajemnie połączone za pośrednictwem Internetu to obraz równie dezorientujący, co fascynujący. Z tego też powodu małe i średnie firmy nadal uważają, że koncepcja IIoT nie jest dla nich. Nie mniej jednak wygląda na to, że IIoT zadomowił się w przemyśle na dobre i na zawsze zrewolucjonizuje każdy rodzaj produkcji.
  Już teraz koncepcja IIoT wyróżnia się szerokim zastosowaniem również w życiu codziennym. Przykładem jej funkcjonowania są zwykłe gospodarstwa domowe, w ramach których osoby prywatne „komunikują” swoje urządzenia za pośrednictwem Internetu. Wymienić możemy tu m.in: system ogrzewania, oświetlenie, czy monitoring, do których mają dostęp za pośrednictwem smartfonów. Tego typu łączność jest często nazywana Internetem Rzeczy (IoT — Internet of Things).

  Punktem wyjścia do wdrożenia Przemysłowego Internetu Rzeczy mogą być urządzenia znakujące. Drukarki przemysłowe to część linii produkcyjnej ułatwiająca wdrożenie systemu. Zacznijmy jednak od początku.

  2. Co to jest Przemysłowy Internet Rzeczy?

  Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) to odmiana Internetu Rzeczy (IoT), opracowana specjalnie na potrzeby środowiska produkcyjnego. Czasami jest nazywana inteligentną produkcją lub Przemysłem 4.0. Termin dotyczy sieci komputerów oraz inteligentnych urządzeń, np. maszyn fabrycznych, zbierających dane w centralnym systemie w chmurze. Takie dane są następnie analizowane i wykorzystywane przez kierowników do usprawniania pracy przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy w historii duże ilości informacji są dostępne szybko i na wyciągnięcie ręki.

  Wiele przedsiębiorstw już czerpie korzyści ze wspomnianych rozwiązań. IIoT to obszerny temat potrafiący, jak można było się spodziewać, przytłaczać potencjalnych użytkowników. Szczególnie tych, którzy nie mają doświadczenia z podobnymi zagadnieniami. Jednak po zagłębieniu się w poszczególne obszary stosowania, IIoT ma wyraźny potencjał do dostarczania firmom szeregu konkretnych korzyści. Co więcej nie wymaga skomplikowanej instalacji, ponieważ wszystkie kluczowe elementy składowe są już w posiadaniu przedsiębiorstwa. Są to przede wszystkim urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu oraz istniejące rozwiązania w zakresie znakowania.
  Bardzo często urządzenia znakujące są najbardziej inteligentną częścią linii produkcyjnej, co czyni je idealnym punktem wyjścia do rozpoczęcia rewolucji. Obecnie potencjał drukarek przemysłowych jest wykorzystywany do gromadzenia przez fabryki cennych danych dotyczących produkcji, co z kolei ułatwia podejmowanie lepszych decyzji oraz usprawnia kontrolę nad liniami produkcyjnymi. Przekłada się to na ogromne korzyści w zakresie wydajności, czasu pracy bez przestojów oraz ostatecznie, zadowolenia klientów każdego przedsiębiorstwa bez względu na wielkość.

  3. Rola znakowanie przemysłowego w IIoT

   

  Zdalny monitoring pracy drukarek

  Technologia rozwinęła się do tego stopnia, że kierownicy produkcji oraz technicy mogą sprawdzać status pracy drukarek przemysłowych za pomocą smartfonów, tabletów oraz laptopów, a co za tym idzie, sprawować kontrolę nad produkcją z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Monitorowanie statusu wykonanej pracy zwiększa wydajność oraz co ważniejsze, poprawia obsługę świadczoną przez firmy swoim klientom.

  Najnowsze systemy IIoT pozwalają operatorom wykonywać zróżnicowane zadania jednym naciśnięciem przycisku, w tym m.in:

  Monitorowanie stanu urządzeń znakujących

  Dane dostarczane na żywo oraz szybkie powiadomienia ostrzegawcze umożliwiają operatorom podjęcie działań zapobiegawczych w razie jakichkolwiek problemów z drukarką, zanim będą miały wpływ na produkcję. W wyniku efektywniejszej pracy urządzeń zostaje osiągnięta maksymalna wydajność produkcji, co prowadzi do wzrostu współczynnika ogólnej wydajności sprzętu (OEE — Overall Equipment Effectiveness).

  Monitorowanie statusu wykonania planu produkcyjnego

  Wiedza o tym, czy produkcja przebiega zgodnie z planem, np. za pomocą tablic wskaźników postępu, pozwoli kierownikom produkcji na szybkie reagowanie oraz podejmowanie działań korekcyjnych, aby osiągnąć założone cele. Umożliwi również szybsze przezbrojenie linii oraz pomoże kierownikom produkcji bardziej precyzyjnie planować przyszłe zadania.
  Tego rodzaju łączność gwarantuje bezcenne korzyści wszystkim przedsiębiorstwom, również średnim i małym. Przykładowo, gdy brakuje zasobów, system IIoT pozwala kierownikowi produkcji monitorować wszystkie linie za pośrednictwem ekranu, a jednocześnie obsługiwać fizycznie jedną z nich.
  Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw pracujących w systemie dwuzmianowym. Jeśli pojawi się problem z linią pod koniec zmiany, kierownik produkcji może łatwo udzielić zdalnej pomocy z domu. Korzyści płynące z monitorowania drukarki za pośrednictwem systemu IIoT obejmują dłuższy czas pracy bez przestojów, co oznacza większą produkcję, lepsze planowanie, lepszą wydajność oraz więcej czasu dla kierowników produkcji do skoncentrowania się na innych obszarach. Ponadto możliwość uzyskania pełnej kontroli nad tym, co dzieje się na linii oznacza, że kierownicy będą natychmiast wiedzieli o problemie. To z kolei pozwala im odpowiednio wcześnie podjąć działania korygujące lub powiadomić klienta. Jest to ogromna korzyść zwiększająca zdolność do zarządzania oczekiwaniami i minimalizowania ryzyka.

  Maintenance urządzeń znakujących

  W przypadku linii obsługiwanych przez IIoT przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści ze zdalnego monitorowania przez zespół pomocy technicznej serwisujący drukarkę. W razie problemów zespół techniczny jest w stanie wysłać ostrzeżenie, przeprowadzić diagnostykę oraz udzielić porady w zakresie konserwacji zapobiegawczej, a wszystko bez konieczności odwiedzania fabryki. Ponadto używając uprawnień operatorów, członkowie zespołu mogą łączyć się zdalnie z drukarką, aby pomóc przy konfiguracji komunikatów oraz z innymi problemami.
  Wspomniane działania obniżają ryzyko popełnienia „kosztownych” błędów. Pozwalają również zabezpieczać drukarki przed całkowitą awarią.
  Ponadto operatorzy mogą z wyprzedzeniem otrzymywać powiadomienia o serwisowaniu oraz konieczności uzupełnienia tuszu, co przekłada się na lepsze planowanie. Przykładowo mogąc wykonać konserwację drukarki w okresie czyszczenia fabryki, efektywnie wykorzystują czas.
  Dostępność wczesnych alarmów o usterkach, ostrzeżeń, informacji o konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz innych problemach związanych z utrzymaniem pracy drukarki oznacza, że kierownicy zawsze wiedzą o problemach na ich wczesnym etapie, co daje im maksymalną ilość czasu na podjęcie działań i zmniejszenie negatywnych skutków.
  Kolejna korzyść płynąca ze zdalnego połączenia z zespołem pomocy technicznej to regularne aktualizacje oprogramowania bez konieczności wizyt specjalistów. Klienci mogą sami decydować, kiedy jest najlepszy moment na aktualizację oprogramowania, oszczędzając tym samym czas i gwarantując, że drukarki mają zawsze najnowsze oprogramowanie i zabezpieczenia.

  4. Przemysłowy Internet Rzeczy na miarę potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

  Skala produkcji – skala potrzeby

  Niektóre firmy zakładają, że rozwiązania IIoT są przeznaczone tylko dla dużych przedsiębiorstw. Obecnie jednak znajdziemy na rynku znakomite usługi IIoT skierowane do mniejszych organizacji. Najważniejsze to wybrać system dostosowany do rozmiaru prowadzonej działalności, a jednocześnie taki, który będzie można rozwijać w miarę wzrostu nakładów produkcyjnych.

  Dostęp i wizualizacja danych

  Tradycyjnie systemy IIoT były projektowane z myślą o operacjach na większą skalę i dostarczają dużej ilości danych technicznych związanych z pracą oraz stanem urządzeń, koncentrując się głównie na ogólnej wydajności sprzętu (OEE). Obecnie istnieją jednak systemy, umożliwiające zbieranie cennych danych pomagających w codziennej pracy przedsiębiorstwa np. postęp zadania, co pomaga utrzymać produkcję i poprawić wydajność. Wspomniana informacja może być przedstawiona w czytelny, intuicyjny sposób, np. kolor zielony oznaczający prawidłowe działanie, kolor czerwony oznaczający wystąpienie problemu.

  Infrastruktura informatyczna

  Wiele przedsiębiorstw uważa, że do wdrożenia takiego systemu w zakładzie produkcyjnym wymagana jest skomplikowana instalacja. Jednak niektóre rozwiązania IIoT nie wymagają kompleksowego okablowania zakładu i można je instalować za pomocą prostego, bezprzewodowego punktu dostępu połączonego z siecią szerokopasmową biura. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw może to być najlepszym rozwiązaniem.

  Wszechstronność zastosowania systemu IIoT

  Możliwość monitorowania i kontrolowania rozwiązań w zakresie znakowania to jedno. Natomiast następną zaletą najlepszych systemów IIoT jest zdolność do mierzenia statusu szerszego środowiska produkcyjnego za pośrednictwem drukarki. Jest to możliwe dzięki systemowi, który powiadamia operatorów, kiedy drukarka pomimo swojej gotowości nie wykonuje nadruków. Taka informacja pozwala im wywnioskować, że problem leży gdzie indziej, a następnie naprawić go szybciej, niż było to kiedyś możliwe.

  Koszty związane z systemem

  Panuje częste przekonanie, że systemy IIoT są drogie, stąd dla wielu przedsiębiorstw ich przystępna cena może być zaskoczeniem. Chociaż w przeszłości zaawansowane technologicznie rozwiązania, np. IIoT, były osiągalne tylko dla większych firm, obecnie sytuacja uległa zmianie. Jest to spowodowane szybkim rozwojem technologii i po części faktem, że większość wymaganych przez przedsiębiorstwa elementów jest już dostępnych w zakładach produkcyjnych: są to łączność z Internetem i drukarka przemysłowa. Wiele przedsiębiorstw odkrywa, że koszt systemu szybko zwraca się w wyniku wzrostu wydajności produkcji.

   

  5. Podsumowanie

  Internet jest obecny w naszym codziennym życiu do tego stopnia, że nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Dotyczy to coraz częściej przemysłu produkcyjnego. Podobnie jak większość z nas polega na udogodnieniach związanych z używaniem smartfonów i tabletów, tak kierownicy czerpią wiedzę na temat statusu pracy swoich urządzeń. Bez względu na nazwę — Przemysłowy Internet Rzeczy, Przemysł 4.0 — nowa inteligentna łączność zadomowiła się w zakładach produkcyjnych i jest ważna dla wszystkich producentów niezależnie od tego, czy mają sto linii produkcyjnych czy tylko jedną. Z tego względu ważne jest, aby nie stronić od koncepcji systemu IIoT i aktywnie poznawać możliwości, jakie oferuje.
  Źródło:

  Linx Printing Technologies