Formularz kontaktowy
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności oraz z warunkami przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem formularza i/lub wyrażaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Polityka Prywatności

  Otwórz / zamknij
  Zapytaj o produkt

  Jak Przemysłowy Internet Rzeczy zmienia sposób świadczenia usług serwisu

  1. Wprowadzenie

  Żyjemy w świecie inteligentnej łączności. Z telefonu w naszych rękach możemy zdalnie sterować urządzeniami gospodarstwa domowego, jak również korzystać z urządzeń umożliwiających m.in. monitorowanie naszych codziennych aktywności oraz raportować stopień ich efektywności.
  To wszystko i wiele więcej jest możliwe dzięki Internetowi Rzeczy (IoT) – inteligentnej łączności, która daje możność zdalnego zarządzania wieloma urządzeniami w życiu codziennym. Przechodząc o krok dalej, wspomniane możliwości mają swoje odzwierciedlenie na poziomie zarządzania produkcją, czyli Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT). Nowe możliwości, jakie za sobą niesie powodują, iż firmy są w stanie świadczyć  usługi na bardzo wysokim poziomie.

  2.  Przemysłowy Internet Rzeczy, a poprawa wsparcia serwisowego urządzeń

  I-scoop.eu definiuje Przemysłowy Internet Rzeczy ( IIoT ) jako „maszyny, komputery i osoby umożliwiające inteligentne operacje przemysłowe przy użyciu zaawansowanej analizy danych w celu transformacji wyników biznesowych”. (1)
  Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwia firmom przeglądanie danych w czasie rzeczywistym oraz lepszą ich wizualizację. Pozwala także na ekstrapolację modeli teoretycznych, aby dokładnie przewidzieć, kiedy mogą nastąpić nieprawidłowości, a tym samym umożliwić firmom podjęcie działań zapobiegawczych.
  Nieplanowane przestoje kosztują zwykle znacznie więcej, niż planowane wyłączenie w celu prewencyjnej konserwacji. Efektywne zarządzanie przestojami oszczędza czas i pieniądze, a jest to możliwe dzięki otrzymywaniu powiadomień predyktywnych o zaistnieniu mniejszych nieprawidłowości, zanim urosną do rangi dużych i znacznie trudniejszych do rozwiązywania problemów.
  Systemy opracowane zgodnie z koncepcją IIoT dają możliwość zdalnego monitorowania urządzeń, rozwiązywania problemów, a nawet sterowania przez zespół wsparcia online. Przekłada się to na większą wydajność i zrównoważony rozwój – oszczędzając czas i pieniądze firmy produkcyjnej.

  3. Co oznacza „inteligentna łączność” przyszłości?

  • Wykorzystywanie informacji IIoT i machine learning w celu zapobiegania problemom i  kosztownym przestojom.
  • Możliwość diagnostyki zdalnej, prowadzonej przez wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierów. Daje to wymierne korzyści z uwagi na łączenie planowanych rutynowych prac konserwacyjnych z wymianą niesprawnego komponentu, który mógłby w przyszłości spowodować przestój urządzenia oraz finalnie linii produkcyjnej.
  • Otrzymywanie alertów dotyczących stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych; Klient może nie wiedzieć, że w urządzeniu niespodziewanie zabrakło niezbędnych płynów. Poprzez połączenie IIoT inżynierowie pomocy technicznej ostrzegają Klienta o konieczności ich uzupełnienia. Przestoje można ograniczyć do minimum, oszczędzając czas i pieniądze.

  Institute for Manufacturing (Uniwersytet Cambridge) przedstawia scenariusz korzyści, jakie Przemysłowy Internet Rzeczy może przynieść sektorowi produkcyjnemu:
  „Rozważmy przykład firmy, która produkuje, sprzedaje i wynajmuje swoje produkty, a także świadczy usługi ich konserwacji i naprawy. Produkty zawierają czujniki, które zbierają ogromne ilości danych, umożliwiając firmie ich zdalne monitorowanie i diagnozowanie wszelkich problemów z nimi związanych. Jeśli dane te zostaną połączone z istniejącymi danymi operacyjnymi, zaawansowanymi analizami inżynieryjnymi i wybiegającymi w przyszłość analizami biznesowymi, firma może zaoferować usługę monitorowania parametrów technicznych urządzeń, która jest w stanie przewidywać ich awarie. Dla Klienta nieoczekiwane przestoje stają się przeszłością, koszty napraw są zmniejszone, a odstępy między usługami zwiększone. Inteligentne analizy mogą pokazać, jak korzystać z urządzenia z optymalną wydajnością. ”(2)

  4. Gdzie jesteśmy teraz? Powszechność zastosowania IIoT.

  Wdrażanie IIoT przebiega w szybkim tempie,  poniżej znajdują się otwierające oczy statystyki dotyczące sektora produkcyjnego i badania dojrzałości IIoT przeprowadzonego przez firmę Bsquare*

  • 77% ankietowanych producentów posiada obecnie rozwiązanie IIoT
  • 44% korzystało już z IIoT w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • 33% dokonało wyboru rozwiązania IIoT w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • 98% osób adoptujących system twierdzi, że ich rozwiązania są ważne lub bardzo ważne dla ich firmy
  • 76% producentów wybrało oparte na chmurze rozwiązanie IIoT, a 24% wybrało opcję lokalną (3)

  Biorąc powyższe pod uwagę można sądzić, iż Przemysłowy Internet Rzeczy ma przed sobą przyszłość, a jego wzrost w całym sektorze produkcyjnym będzie kontynuowany, ponieważ firmy docenią korzyści, jakie przynosi. Wzajemne połączenia między urządzeniami, ludźmi i liniami produkcyjnymi umożliwią producentom przewidywanie zdarzeń i zwiększenie wydajności.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób IIoT może pomóc Twojej firmie sprostać wyzwaniom związanym z serwisowaniem urządzeń znakujących i zapobiec kosztownym, nieplanowanym przestojom, skontaktuj się z Promark Serwis.
  Więcej na temat koncepcji IIoT w odniesieniu do znakowania przemysłowego w artykule:
  Znakowanie przemysłowe – idealny obszar do wdrożenia Przemysłowego Internetu Rzeczy.

   

  Źródła:
  * Na podstawie Bsquare 2017- IIoT Maturity Survey (Bsquare przebadał ponad 300 przedstawicieli branży produkcyjnej, transportowej i naftowej i gazowej. Podane wartości procentowe dotyczą wyłącznie sektora produkcyjnego).
  1) https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/industrial-internet-things-iiot-saving-costs-innovation/industrial-internet-things-iiot/
  2)https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/ifm-review/issue-3/is-big-data-still-big-news/
  3) https://3q0ds8402hawyzjwb3qrnh43-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/01/2017bsquareIIoT.pdf