Formularz kontaktowy
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności oraz z warunkami przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem formularza i/lub wyrażaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Polityka Prywatności

  Otwórz / zamknij
  Zapytaj o produkt

  Nowe paszporty roślin – bądź gotowy!

  1. Wprowadzenie

  Już 14 grudnia 2019r., wraz z wejściem w życie nowych regulacji Unii Europejskiej,  wymogom w zakresie ochrony roślin będą podlegać m.in.:

  • hurtowi producenci roślin przeznaczonych do sadzenia lub przesadzania,
  • firmy zajmujące się importem roślin na rynek UE,
  • firmy udostępniające rośliny do sprzedaży,
  • podmioty zajmujące się wywozem poza i transportem w ramach granic UE.

  Nowe przepisy mające na celu wzmocnić bezpieczeństwo fitosanitarne, obejmą obszerniejszy – niż dotychczas, zakres roślin i materiałów roślinnych. Nowe regulacje i ujednolicony wzór tzw. paszportu roślin ma skutkować lepszą kontrolą roślin transportowanych na terenie UE.

  Nowe regulacje UE dot. zdrowia roślin wchodzące w życie 14.12.2019:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.

  2. Dlaczego paszport roślin?

  Paszport roślin potwierdza, że rośliny spełniają wymagania fitosanitarne obowiązujące w UE. Zapewnia identyfikowalność w celu umożliwienia właściwemu organowi szybkiego przejęcia kontroli nad epidemią szkodników lub chorób w przypadku skażenia. Celem jest m.in. zapewnienie bezpiecznego handlu, a także ograniczenie wpływu zmian klimatu na zdrowie upraw i lasów. Paszportowanie roślin ma zatem przyczyniać się do zabezpieczenia całego łańcucha dostaw.

  3. Jak powinien wyglądać paszport roślin?

  Nowy wzór paszportu posiada stały układ i musi być stosowany nawet w przypadku najmniejszej jednostki handlowej, takiej jak; doniczka, taca lub pudełko. Informacje zawarte w paszporcie powinny być czytelne gołym okiem.

  Wzór paszportu roślin składa się z następujących elementów:

  • Lewy górny róg: flaga UE (kolorowa lub czarno-biała)
  • Prawy górny róg: Paszport roślin (w oficjalnym języku kraju pochodzenia) / Plant Passport

  A – nazwa botaniczna danego gatunku lub taksonu
  B – dwuliterowy kod państwa wskazany w normie ISO 3166-1-alfa -2 oraz krajowy numer rejestracyjny danego podmiotu zawodowego wydającego paszport
  C – kod identyfikacyjny rośliny lub w stosownych przypadkach kod kreskowy, kod QR lub hologram
  D – dwuliterowy kod państwa pochodzenia, wskazany w normie ISO 3166-1-alfa -2

  4. Jakie podmioty mogą wydawać paszport roślin?

  Po zarejestrowaniu i autoryzacji przez właściwy organ w państwie członkowskim UE, tzw. podmioty profesjonalne – czyli zarejestrowani producenci oraz podmioty handlowe, będą mogły wydawać paszporty roślin. Wspomniane podmioty muszą jednak wykazać się właściwą wiedzą – umożliwiającą ocenę stanu roślin oraz posiadać możliwość skutecznego identyfikowania swoich produktów „wypuszczonych” na rynek. Zakres wymogów stawianych w/w podmiotom będzie przedmiotem dalszych uzgodnień.
  Upoważnienie do wydawania paszportów roślin potwierdza, że przedsiębiorstwo zostało oficjalnie skontrolowane przez właściwy organ.

  5. Jak nadrukować paszport roślin na opakowanie?

  Opcjami do rozważenia jest nanoszenie etykiet lub bezpośrednie drukowanie na opakowaniu za pomocą drukarki ink jet. Systemy ciągłego druku atramentowego służą do drukowania informacji na produktach, podczas ich przemieszczania się po transporterze -niezależnie od porowatości, wielkości, kształtu i tekstury.
  Urządzenia do znakowania można zainstalować na linii produkcyjnej szybko i łatwo. Drukarki ink jet zajmują niewiele miejsca i stanowią rozwiązanie pozwalające wypełnić wymogi nowych przepisów. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób drukarki atramentowe ink jet mogą nadrukować paszport roślin, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji -biuro.handlowy@promarkserwis.net.pl

   

  Źródła: 

  Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/2313 z dn. 13 grudnia 2017r. 

  http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/

  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nowe-przepisy-ue-w-zakresie-zdrowia-roslin-nasiennictwa-i-urzedowych-kontroli