Formularz kontaktowy
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności oraz z warunkami przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem formularza i/lub wyrażaniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Polityka Prywatności

  Otwórz / zamknij
  Zapytaj o produkt

  Zdalna łączność – super moc!

  1. Wprowadzenie

  Można pokusić się o stwierdzenie, iż słowo „zdalny” zyskało w ostatnim czasie miano „super power”. Firmy świadczące usługi na odległość są w stanie znieść okres przymusowej izolacji z mniejszym uszczerbkiem na kondycji finansowej. Obecnie, gdy czasu na refleksje jest znacznie więcej, warto przeanalizować swoje możliwości we wspomnianym zakresie.

  2. Zdalna kontrola procesu oznaczania produktów

  Straty związane z nieplanowanymi przestojami dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych mogą mieć daleko idące konsekwencje. Wykorzystanie możliwości kontroli procesu znakowania, w szczególności przy ograniczonej ilości pracowników, ich dużej rotacji, czy wzmożonej produkcji – ułatwia przedsiębiorstwom dostosowanie się do zmiennych warunków. Monitorowanie to jedno, kluczową natomiast jest wynikająca z niego zdolność do przewidywania, czy wczesnego zapobiegania nieprawidłowościom. Usługi monitorowania procesu znakowania w wyniku rozwoju technologii stają się powszechniejsze, a w obliczu nieprzewidzianych okoliczności bardzo pomocne.
  Wyobraźmy sobie zdalną kontrolę pracy drukarki, czy przeprowadzenie szkolenia z zakresu jej obsługi przez inżyniera, który znajduje się z dala od miejsca pracy. Wyobraźmy sobie wsparcie ze strony dostawcy usług, który sprawuje zdalną kontrolę nad procesem oznaczania produktów na linii produkcyjnej, monitorując, czy proces przebiega poprawnie. Wspomniane wyobrażenia to od dłuższego czasu realne do wdrożenia aplikacje i systemy.

  3. Promark Serwis – produkty i usługi w zakresie zdalnej kontroli znakowania

  Linx PrinterNet to aplikacja chmurowa, dedykowana urządzeniom marki Linx, których Promark Serwis jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Użytkownik PrinterNet jest w stanie w sposób zdalny sterować i monitorować pracę drukarki. Dzięki intuicyjnej platformie online ma również przejrzysty podgląd wszystkich przypisanych mu drukarek. Dodatkowo aplikacja umożliwia monitorowanie treści drukowanych komunikatów i przewidywanie zakończenia zadania, poprzez możliwość dokonania oceny stopnia zaawansowania prac poszczególnych drukarek. Bieżący dziennik i historia wiadomości informuje – kto obsługiwał drukarkę oraz kiedy i jakie komunikaty zostały wydrukowane. Z kolei powiadomienia w czasie rzeczywistym umożliwiają optymalne planowanie prac konserwacyjnych i szybszy czas reakcji. Linx PrinterNet przechowuje ustawienia i treść komunikatów drukarki, pozwalając na szybki backup danych w razie potrzeby. Dzięki aplikacji Linx PrinterNet nie trzeba znajdować się fizycznie obok drukarki, aby móc kontrolować jej pracę, a w razie potrzeby zdalnie nią sterować.

  System Zdalny Serwis, stanowiący realizację koncepcji Przemysłu 4.0, ma na celu wspomaganie procesów produkcyjnych poprzez autonomiczną aplikację posiadającą elementy systemów SCADA (wizualizacja procesów) oraz MES takie jak np. wizualizacja postępu procesów produkcyjnych, informacje serwisowe (także prewencyjne o charakterze dyrektywnym), agregowanie danych produkcyjnych i generowanie różnego rodzaju raportów.
  Poprzez w/w elementy systemu, usługa Zdalny Serwis umożliwia wizualizację i monitorowanie parametrów technicznych urządzeń znakujących, automatyczne porównywanie danych rzeczywistych z referencyjnymi i generowanie powiadomień o charakterze informacyjnym i prewencyjnym (mogą one być przekazywane w formie informacji dyrektywnej). Zwieńczeniem całości jest podgląd stanu działania drukarek za pośrednictwem apletu Użytkownika. Usługa Zdalny Serwis może być świadczona w wersji chmurowej, bądź lokalnej. Jedną z istotnych korzyści wynikających z użytkowania Systemu Zdalny Serwis jest wzrost efektywności pracy:

  • operatorów – dzięki automatycznemu monitorowaniu aktywności urządzeń znakujących, czy generowaniu powiadomień, które mogą zapobiegać zaistnieniu niepożądanych sytuacji lub umożliwić szybką reakcję na już zaistniałe zdarzenia;
  • służb utrzymania ruchu – poprzez wsparcie efektywniejszego zarządzania zasobami (materiały eksploatacyjne);
  • serwisu technicznego dostawcy urządzeń – dzięki historii zmian parametrów oraz powiadomień umożliwiających działanie prewencyjne lub – w wypadku, kiedy do awarii jednak doszło – skrócenie czasu przywrócenia funkcji znakowania;
  • zarządów – dzięki możliwości generowania indywidualnych raportów.

  4. Podsumowanie

  Wybór właściwego rozwiązania zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dostępne dziś systemy i aplikacje stwarzają możliwości, na które w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń warto się otworzyć, aby być spokojnym o ciągłość produkcyjną w przyszłości.